INFORMACJE KONTAKTOWE

  • Tel: +48 22 718 35 00

  • Fax: +48 22 718 35 01

  • info@cigames.com

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
INFORMACJE KONTAKTOWE

  • Tel: +48 22 718 35 00

  • info@cigames.com

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Projekty unijne

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

fundusze_eu

  1. Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program sektorowy GameINN, POIR.01.02.00-00-0119/16