CONTACT INFORMATION

  • Tel: +48 22 718 35 00

  • Fax: +48 22 718 35 01

  • info@cigames.com

CONTACT US
CONTACT INFORMATION

  • Tel: +48 22 718 35 00

  • info@cigames.com

CONTACT US
CI Games przystąpiło do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

0 0 24 kwi

W dniu 24 kwietnia 2017 roku spółka CI Games SA przystąpiła do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to prestiżowa organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zobacz certyfikat przystąpienia CI Games do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych